Wspólnie zadbamy o Twoje

BEZPIECZEŃSTWO PODATKOWE

Prawidłowość rozliczeń wszystkich zobowiązań podatkowych w zakresie dokumentacji, ewidencji i rozliczania wszystkich tytułów podatkowych
oraz stały dostęp do aktualnej informacji prawno-podatkowej i najwyższej jakości usług doradczych z zakresu prawa podatkowego.

Doradca Podatkowy Jędrzej Pietrowicz świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorców, inwestorów, osób fizycznych, obejmujące w szczególności szeroko rozumiany obszar prawa podatkowego i gospodarczego.

POZNAJ NAS

3 kroki

DO SUKCESU

1

Spotkanie

Przed rozpoczęciem współpracy bądź doraźnym korzystaniem z usług Doradcy Podatkowego

w celu poznania Klienta, omówienia jego prowadzonej bądź planowanej działalności, a przede wszystkim jego oczekiwań w związku z podejmowanymi krokami, rekomendujemy bezpłatne spotkanie, które pozwoli na zebranie danych, informacji, niezbędnych do realizacji kolejnych kroków.

2

Poszukiwanie

Na podstawie zebranych informacji źródłowych Doradca Podatkowy dokona analizy przypadku

przeanalizuje możliwe ścieżki formalne dojścia do prowadzenia działalności w określonej formie prawnej, oceni możliwości różnych form opodatkowania prowadzonych bądź planowanych przez Klienta działań a wreszcie przygotuje na życzenie Klienta memorandum dotyczące ewentualnej współpracy.

3

Rozwiązanie

W memorandum Doradca Podatkowy wskazuje możliwe formy prowadzenia działalności i możliwe

koncepcje jej opodatkowania; to jednak do Klienta należy wybór takich rozwiązań która na podstawie przedstawionego materiału uzna za najlepsze dla siebie spośród przedstawionych i zarekomendowanych przez Doradcę.

Oferta

PROFESJONALNYCH USŁUG

Usługi księgowe

Zlecając naszej kancelarii prowadzenie ksiąg rachunkowych, masz pewność, że wszelkie czynności z tym związane będą wykonywane przez zespół profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także...

WIĘCEJ

Doradztwo podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady dotyka całej populacji mieszkającej i czerpiącej dochody ze źródeł mieszczących się na terytorium RP niezależnie od tego czy jesteśmy przedsiębiorcami...

WIĘCEJ

Doradztwo gospodarcze

Rozpoczynając działalność gospodarczą napotykamy na szereg wątpliwości związanych z formą prowadzenia działalności gospodarczej, formą opodatkowania dochodów, możliwościami wypłaty zysku oraz z oporem urzędników...

WIĘCEJ

Firma Doradca Podatkowy Jędrzej Pietrowicz jest członkiem Grupy Partner

Grupa Partner to organizacja gospodarcza skupiona wokół przedsiębiorców Emila Derda (budownictwo) i Jędrzeja Pietrowicz (doradztwo podatkowe). Początki ich działalności sięgają 1995 roku, zaś połączenie sił w 2000 roku spowodowało rozwój o kolejne aktywności – budownictwo mieszkaniowe i rolnictwo. Dziś działają w branżach: budowlanej, finansowej, rolniczej i developerskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ