ul. Berlinga 26
62-400 Słupca

tel. +48 63 2758 905

sekretariat

Doradca Podatkowy Jędrzej Pietrowicz - prowadzi działalność, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, od 1995 roku, po wprowadzeniu, w 1996 roku ustawy o doradztwie podatkowym, w dniu 19 września 1997 roku wpisany przez Ministra Finansów na listę doradców podatkowych - numer wpisu 01302.

Zakres usług prowadzonych przez firmę obejmuje usługi prawno - podatkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, pracownicze, finansowe, szkoleniowe.

Firma posiada ukształtowaną bazę klientów - ilość klientów waha się w granicach 100 podmiotów osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Doradca Podatkowy obok usług w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych świadczy również usługi szkoleniowe, doradcze i konsultingowe z zakresu prawa podatkowego związanego w szczególności z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Niewątpliwie największym „majątkiem" firmy jest kadra pracująca z klientami - doradcy klienta, opiekunowie klienta, asystenci, którzy nieustannie dokształcając się
i zdobywają niezbędne szlify w drodze do pozyskiwania niezbędnych umiejętności.

Doradca Podatkowy Jędrzej Pietrowicz współpracuje z kancelariami prawnymi, bankami, firmami leasingowymi, korzystając z nowoczesnych produktów oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców.

 

logo p